โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมโครงการ

ข่าวสารและบทความ ดูข่าวสาร และบทความทั้งหมด

16Aug

กรมป่าไม้จับมือ อบก. และจังหวัดระยอง พัฒนา “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” ดึงภาคเอกชนสนับสนุนป่าลดโลกร้อน

กรมป่าไม้จับมือ อบก. และจังหวัดระยอง พัฒนา “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน”

Read More
3Jul

การประชุมวิขาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน พัฒนาชีวิต ผนึกกำลังจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

การประชุมวิขาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน พัฒนาชีวิต ผนึกกำลังจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

Read More
29Jun

ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์รับมอบฝายชะลอความชุ่มชื้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ตามโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์รับมอบฝายชะลอความชุ่มชื้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ตามโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

Read More