“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 โดย ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน และนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 300 ราย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ซึ่งปีนี้งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กร และบุคลากร ที่ให้ความสำคัญต่อวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันมีสาเหตุจากก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ซึ่งหนึ่งในโครงการดี ๆ ที่เกิดขึ้นคือ “โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาคเอกชนที่ต้องการให้การสนับสนุนป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาป่าชุมชนและต้องการการสนับสนุน โดยในปีนี้มีหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนป่าชุมชนจำนวน 7 แห่ง คือ

  1. ป่าชุมชนบ้านมาบจันทร์ จังหวัดระยอง ให้การสนับสนุนโดย บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด
  2. ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ จังหวัดเพชรบุรี ให้การสนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  3. ป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การสนับสนุนโดย บริษัท เค โกลบอล จำกัด
  4. ป่าชุมชนบ้านลำน้ำเขียว จังหวัดลพบุรี ให้การสนับสนุนโดย บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด
  5. ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น จังหวัดระยอง ให้การสนับสนุนโดย บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
  6. ป่าชุมชนบ้านยายจั่น จังหวัดระยอง ให้การสนับสนุนโดย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  7. ป่าชุมชนบ้านห้วยโรงนอก จังหวัดแพร่ ให้การสนับสนุนโดย บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

06

IMG_9096

IMG_9095

IMG_9094

IMG_9093

IMG_9092

IMG_9091

เข้าร่วมโครงการ

16Aug

กรมป่าไม้จับมือ อบก. และจังหวัดระยอง พัฒนา “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน” ดึงภาคเอกชนสนับสนุนป่าลดโลกร้อน

กรมป่าไม้จับมือ อบก. และจังหวัดระยอง พัฒนา “GREEN Rayong Model…มีส่วนร่วม ลดโลกร้อน”

Read More
3Jul

การประชุมวิขาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน พัฒนาชีวิต ผนึกกำลังจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

การประชุมวิขาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน พัฒนาชีวิต ผนึกกำลังจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

Read More
29Jun

ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์รับมอบฝายชะลอความชุ่มชื้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ตามโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

ป่าชุมชนบ้านน้ำทรัพย์รับมอบฝายชะลอความชุ่มชื้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ตามโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

Read More